Over assessments

Wat is een assessment en wat levert het op? Welke zijn er? Hoe ziet een assessmentproces eruit? Wat zijn de kosten?

Onze assessments bieden psychologische inzichten ter ondersteuning van de selectie en ontwikkeling van mensen en teams. Op deze pagina lees je hier meer over. Wat is een assessment en wat levert het op? Welke zijn er? Hoe ziet een assessmentproces eruit? Wat zijn de kosten?

Een assessment is een psychologisch onderzoek dat inzicht geeft in de geschiktheid van een (toekomstige) medewerker voor een bepaalde rol of functie en/of de mogelijkheden voor ontwikkeling.

Afhankelijk van de selectie- of ontwikkelvraag en de zwaarte van de functie wordt een passend programma samengesteld. Onderdelen zijn bijvoorbeeld: persoonlijkheidsvragenlijsten, intelligentietests, een interview met een psycholoog, rollenspel en/of business game.

 • Is een zwaardere, leidinggevende functie haalbaar voor een medewerker?
 • Sluit iemand qua persoonlijkheid en talenten aan bij onze cultuur?
 • Door een reorganisatie wordt het aantal managers verkleind van vijf naar twee. Wie is het meest geschikt?
 • We moeten mensen upskillen en reskillen. Hoe pakken we dat op een eerlijke en effectieve manier aan?

Assessments verschillen van elkaar in doel, vorm en focus. Aan de hand van jouw specifieke vraag en context wordt het juiste assessment ingezet. Het doel van een assessment is selectie en/of ontwikkeling. Qua vorm kun je denken aan een online assessment waarbij de deelnemer direct zijn of haar rapport kan bekijken, een gamified assessment of een (uitgebreid) assessment op locatie bij LTP of via een videoverbinding.

Naast selectie of ontwikkeling kan een assessment ook een speciale focus hebben, bijvoorbeeld: integriteit, leiderschapskwaliteiten, veiligheid, zorgcompetenties, loopbaankansen, mbo-functies of een reorganisatie.

 • Met de inzichten uit het assessmentrapport identificeer je snel en efficiënt de juiste en beste mensen voor de organisatie.
 • Door het zicht op potentieel, kan aanwezig talent beter worden benut.
 • Welke kansen en aandachtspunten zijn er in het licht van de huidige of nieuwe (leidinggevende) rol.
 • Kan iemand zich nog verder ontwikkelen? En hoe?
 • Het is vaak het startpunt voor iemands verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling, bijvoorbeeld met coaching of training.
Bij de keuze voor een assessment is de belangrijkste vraag: waarvoor wil je het inzetten? Wij hebben onze dienstverlening gegroepeerd aan de hand van de meest voorkomende antwoorden op deze vraag: preselectie (vroeg in een selectieprocedure de beste kandidaten identificeren), selectie, persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en assessments met een speciale focus.
 
Onze assessmentkiezer helpt je bij het maken van een keuze. Liever een persoonlijk advies? Vul het contactformulier en wij komen in actie.
 1. Samen met de opdrachtgever wordt het programma bepaald.
 2. De deelnemer ontvangt per e-mail een uitnodiging met instructies en tips om zich goed voor te bereiden.
 3. De vragenlijsten en eventuele capaciteitentests worden door de deelnemer thuis ingevuld.
 4. Het tweede deel van het assessment (interview, game en/of rollenspel) vindt plaats op locatie bij LTP of via een videoverbinding.
 5. De deelnemer kan zijn of haar rapport inzien via een beveiligde portal.
 6. Alleen na toestemming van de deelnemer kan de opdrachtgever het rapport ook inzien via de portal.

De prijzen van assessments lopen uiteen en zijn afhankelijk van het type assessment én het vraagstuk. Voor een assessment inclusief interview en advies van een psycholoog ligt de prijs tussen de € 1.500,- en € 2.500,-. De prijzen van een executive assessment vallen hierbuiten.

Bij onze online assessments hanteren wij een staffelprijs. De prijs per assessment hangt af van het aantal assessments dat er in een jaar wordt afgenomen. De prijs varieert tussen de € 75,- en € 275,-.

Raadpleeg de Assessmentkiezer om de exacte prijzen in te zien.

Naast het feit dat het psychologisch advies van een assessment stevig onderbouwd moet zijn, vinden wij het ook belangrijk dat de ingezette methoden en technieken deelnemers motiveren om geïnspireerd en gericht aan hun professionele ontwikkeling te gaan werken.

Onze assessments bieden een individueel uitdagend programma: een dag van kleur bekennen waarin wij de deelnemer in gelegenheid stellen om het beste van zichzelf te laten zien. Zo is het assessment, ongeacht het doel en de uitkomst, altijd van waarde voor de deelnemer.

De impact van een assessment op zowel individueel als organisatieniveau is groot. Het is daarom essentieel dat het advies betrouwbaar en valide is. Van oudsher hanteert LTP een fundament van wetenschappelijk onderbouwde concepten, empirisch onderzoek en beproefde methodieken.

Wij zijn ontstaan vanuit de Vrije Universiteit en zijn hiermee – maar ook met andere universiteiten – nog steeds nauw verbonden. Onze innovatieafdeling is constant alert op nieuwe ontwikkelingen en houdt nauwlettend de kwaliteit van onze meetinstrumenten in de gaten. Lees verder over onze focus op kwaliteit.

Hoe kunnen wij jou helpen?

Wil je jouw vraag bespreken met een van onze adviseurs? Vul je gegevens in en wij komen in actie!