Executive Assessment. Een ontmoeting met impact.

Organisaties leunen steeds vaker op de agility van hun leiders. Kunnen zij goed omgaan met de toenemende complexiteit van de markt en dynamiek van de organisatie?

Diepgaand inzicht.

Een executive assessment is een waardevol instrument om te toetsen hoe een topmanager met complexiteit omgaat. Het maakt inzichtelijk wat de persoon van de leider echt inhoudt. Wat er met hem/haar gebeurt onder druk. Wat de invloed is van de specifieke context waarin zij terechtkomen. En wat de dynamiek van het directeam is waarin zij (zullen gaan) fungeren.


Respectvol confronterend.

Twee top consultants behandelen een aantal vaste thema’s, met ruimte voor persoonlijke ervaringen. Leiderschapsthema’s zoals integriteit, lef, waardengestuurd handelen en realisme vs. positivisme worden op een ander niveau geadresseerd. Dit forceert het gebruik tot een ander vocabulaire, met verrassende inzichten tot gevolg. Van de deelnemer wordt zodoende een zeer persoonlijk beeld verkregen.


Assessment op maat.

Een executive assessment legt het accent op persoonlijkheid, motieven, drijfveren en purpose. De locatie is in overeenstemming met statuur van de deelnemer, in optimale privacy.

 • Een ontmoeting van een dag, mogelijkheid ’s avonds en in het weekend
 • Voorafgaand een aantal online vragenlijsten
 • Op de dag zelf een intensief gesprek van vier uur
 • Intermezzi met onverwachte opdrachten en reflectie
 • Kernwoorden: diepgang, beleving, confronterend

Vooraf

 • Persoonlijkheidsvragenlijst
 • Development Survey (gericht op derailments en leiderschapsstijl)
 • Realdrives: drijfveren en rol in het team

Tijdens

 • Uitgebreid interview met 2 top consultants
 • Businesscase: ter plekke voor te bereiden uit eigen ervaring
 • Fragmenten uit films en documentaires: aanleiding voor gesprek over leiderschap, waarden en dilemma’s
 • Persoonlijke pitch
 • Dilemmavragenlijst
 • Interviewvragen gericht op leiderschapsdilemma’s, potentieel en eigen meerwaarde, purpose

Na

 • Heldere en scherpe individuele rapportage
 • Mondelinge terugkoppeling naar deelnemer en opdrachtgever
 • Bij meerdere assessment centers: groepsanalyse: rode draad over alle assessments, met benchmarggegevens uit de LTP database
 • Evaluatie met deelnemer en opdrachtgever

Meer weten? Vul het formulier in.