AI in selectie

Samen met de VU onderzoekt LTP in hoeverre AI kan bijdragen aan een eerlijker selectieproces. Met Sigmund, de AI-robot van LTP.

De claim van AI in selectie: een sneller en eerlijker proces, minder ‘bias’ dan bij een gewone recruiter of selecteur.

Artificiële Intelligentie komt steeds meer op als middel om personeelsselectie te verbeteren. Maar wil AI in de toekomst het gehele assessmentproces ingrijpend kunnen veranderen, dan is wetenschappelijk onderzoek nodig naar de validiteit en betrouwbaarheid van AI-systemen. Daarom is LTP samen met een aantal relaties actief op het gebied van het ontwikkelen van Responsible AI.

Samen met de VU onderzoekt LTP daarom in hoeverre AI kan bijdragen aan een eerlijker selectieproces. Kan AI gebruikt worden om de persoonlijkheid van sollicitanten te beoordelen aan de hand van gedrag en emoties die ze tonen in het gesprek?

Onderdeel van het onderzoek is Sigmund, de AI-robot van LTP. Assessmentdeelnemers krijgen naast hun interview met een psycholoog, ook een aantal vragen voorgelegd door Sigmund. Resultaten van zowel het interview als de bevindingen van Sigmund worden naast elkaar gelegd en geanalyseerd. We houden je op de hoogte van ons onderzoek!

We willen wetenschappelijk bewijs voor de aanname dat zo’n algoritme voorspellingen kan doen over succesvol functioneren van mensen. – Jan Kwint – Directeur LTP
Meer weten? Neem contact met ons op voor een persoonlijke toelichting of schrijf je in voor de gratis webinar De toekomst van Recruitment.
Hoe kunnen wij jou helpen?

Wil je jouw vraag bespreken met een van onze adviseurs? Vul je gegevens in en wij komen in actie!

Gratis webinar ‘De toekomst van Recruitment’

Maak kennis met onze AI-Robot Sigmund, krijg concrete voorbeelden van het gebruik van people analytics door recruiters en ontdek welke belangrijke rol jij hierin kunt spelen