Integriteit

Integriteit is een van de beste voorspellers van succesvol gedrag in een functie én ook nog eens zeer actueel.
Hoe gaat iemand om met morele dilemma’s in de werksituatie?

Het onderwerp integriteit roept veel vragen op. Wat we in ieder geval zeker weten, is dat integriteit niet lineair, vaststaand of absoluut is. Integriteit op de werkvloer gaat niet over gedrag dat evident goed of fout is. Het is onlosmakelijk verbonden aan de context waarin iemand functioneert.

Niemand kan precies voorspellen of iemand in de toekomst wel of niet de fout in zal gaan. Wel is het mogelijk om op basis van een persoonlijk profiel een risico-indicatie te geven. Het gaat over de manier waarop iemand omgaat met morele dilemma’s in de werksituatie.

Moreel kompas

LTP heeft daarom een aanpak ontwikkeld die inzicht geeft in iemands ‘moreel kompas’. Wij maken inzichtelijk wat iemand – gezien zijn of haar persoonlijkheid – voor keuzes maakt bij morele kwesties. Ziet iemand überhaupt in dat het een morele kwestie betreft? Welke mechanismen hanteert hij of zij in het omgaan met deze kwesties? Kent iemand zijn of haar valkuilen?

Hiervoor hebben wij een game-based assessmentmodule ontwikkeld, die onderdeel is van het (online) assessment. Door de gaming-elementen wordt vermeden dat de test sociaal wenselijk wordt ingevuld.

Integriteit is een persoonlijkheidskenmerk dat relevant is voor hoe mensen zich gedragen in een functie en is een belangrijke voorspeller voor succes. Met nieuwe assessmentmethoden – zoals een game – is het mogelijk om de integriteit van potentiële werknemers op een wetenschappelijk onderbouwde manier in kaart te brengen. – Marian de Joode, innovatiemanager LTP.

Inzicht in mogelijke integriteitsrisico’s

Met onze assessments geven wij niet aan of iemand wel of niet ‘integer’ is. Wel bieden wij inzicht in integriteitsrisico’s en mogelijke ontsporingen. De factoren die we hiervoor in kaart brengen – met een game of ‘dilemmatest’ – hebben een wetenschappelijk fundament. LTP biedt verschillende vormen van integriteitsassessments aan. Je vindt ze in de blokken hieronder.

Integriteit meten via een game

Omdat het meten van integriteitsgerelateerde eigenschappen met een vragenlijst gevoelig is voor sociaal wenselijk invullen, heeft LTP geïnvesteerd in de ontwikkeling van andere meetinstrumenten.

In oktober 2020 verdedigde Ard Barends van de VU Amsterdam na vier jaar onderzoek zijn proefschrift over het meten van integriteit met een game: Building Docks. Dit onderzoek is in een gezamenlijk traject van de VU en LTP uitgevoerd.

Building Docks biedt voor de deelnemers een positieve candidate experience. De game is uitgebreid gevalideerd, heeft een bewezen predictieve validiteit en is zo ontwikkeld dat kandidaten minder sociaal wenselijk antwoorden dan bij bestaande instrumenten. KPN is een van onze klanten die de game inzet. Building Docks is daar een vast onderdeel van de selectieprocedure voor functies waar integriteit een belangrijke risicofactor is.

Building Docks maakt van testen een fact based, meetbaar instrument dat voorziet in een begrijpelijke uitslag. Testen op integriteit wordt door onze nieuwe potentiële kandidaten hierbij meer ervaren als een virtuele beleving. – Anthony Verbeek, KPN

LTP biedt verschillende vormen van integriteitsassessments aan: