EY

EY heeft de hulp van LTP ingeroepen voor het inrichten van haar selectieproces. LTP heeft een voor EY op maat gemaakt systeem geleverd, waarmee in eigen beheer kandidaten kunnen worden getest. Het systeem bevat instrumenten om intelligentie, persoonlijkheid, de ‘cultuurfit’ met de organisatie en specifieke competenties in kaart te brengen. De resultaten worden gepresenteerd in een overzichtelijke rapportage.

Aanpak
Aan de start van het traject zijn er door EY- en LTP professionals gezamenlijke gesprekken gevoerd met de verschillende business teams. Op basis van hun input over de business en de eisen die dat stelt aan mensen, hebben wij de vertaalslag gemaakt naar de gewenste competentiesets en cultuuraspecten.

In dit project zijn diverse tools, die het selectieproces op verschillende wijze kunnen ondersteunen, besproken, beoordeeld en beschikbaar gesteld.

De recruiters en consultants van EY zijn vervolgens door ons getraind in het werken met online assessments. Dit omvat het gebruik van het systeem maar ook het interpreteren van de rapporten. Dit is mede belangrijk voor een goede follow up van de assessments in de organisatie.

Resultaat
Inmiddels maakt EY, in het selectieproces van functies op verschillend niveau, naar volle tevredenheid gebruik van de online assessments van LTP. Daarnaast zijn, door de intensieve samenwerking in het voortraject, de selectievragen van EY verder aangescherpt hetgeen eveneens waarde toevoegde aan het gehele selectieproces.

“De samenwerking met LTP heb ik ervaren als professioneel, maar ook informeel en plezierig. In dit traject is LTP zeer zeker een kritische, maar ook flexibele gesprekspartner geweest. Zij hebben kennis van zaken.”

– Sandra Rademaker, L&D Leader EY, februari 2014 –