Team Ontwikkelstudio

In de afgelopen jaren is ons werk ingrijpend veranderd. Functies veranderen in rap tempo van inhoud en zelfsturing in teams beleeft een nieuwe invulling. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat we met een andere blik naar de ontwikkeling van teams moeten kijken.

Dat samenwerken in teams niet altijd goed gaat, weten wij allemaal uit eigen ervaring. LTP heeft daarom een Ontwikkelstudio voor teams ontworpen. Hierin wordt op individueel en op teamniveau onder andere gekeken of het team toe is aan zelfsturing, en of er een gezonde dynamiek te verwachten is.

Gamified Team Ontwikkelstudio

De Team Ontwikkelstudio is een gevarieerd en dynamisch programma. Alle deelnemers krijgen bij aanvang een smartphone of tablet waarop zij meer informatie vinden over het programma. Via deze mobile devices kunnen de deelnemers ook communiceren met elkaar en ontvangen zij extra informatie en feedback (van de adviseurs die de dag begeleiden en van elkaar).

Onderdelen van de Ontwikkelstudio zijn bijvoorbeeld:

team-ontwikkelstudio

A. Persona.fit
B. Pecha Kucha
C. Workshop ‘Feedback geven en ontvangen’
D. Teamopdracht Minotaurus
E. Foto-opdracht: Wat is de drive en veranderkracht van de teamleden?
F. Persoonlijk moodboard

Een prestatieversneller voor je team!

  • Inzicht in de talenten en drijfveren van het team. Wat is ieders specifieke meerwaarde?
  • Waar zit er chemie tussen teamleden? Waar loopt het minder soepel?
  • Hoe komt het team tot een prestatie?
  • Is er een duidelijke, gezamenlijke focus?
  • Beschikt het team over voldoende veranderkracht?
  • Is er een gezonde teamdynamiek? Waar kan het beter?
  • Wordt er goed omgegaan met feedback (geven en krijgen)?