Veelgestelde vragen Online Assessment

Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van het doel van het assessment. Oefen vooraf. Begin uitgerust en zo ontspannen mogelijk aan het assessment.

De capaciteitentest kun je oefenen via onze oefensite. Op de site worden verschillende vormen van capaciteitentests uitgelegd, staan uitgewerkte voorbeelden, oefenopgaven met toelichting en voorbeelden van veelgemaakte fouten. Ook kan er een proeftest met tijdslimiet worden gemaakt.

Daarnaast kun je een assessment voorbereiden door het lezen van ‘Assessment doen’ van Bas Kok & Ferry de Jongh, ook verkrijgbaar als e-book. In dit boek: Wat staat je te wachten bij een assessment? Hoe laat je zien wie je bent? En bovenal: hoe werkt het in jouw voordeel? Na het lezen dit boekje weet je niet alleen alles over assessments, maar leer je ook hoe het assessment een waardevol onderdeel van je loopbaan kan zijn. Je kunt oefenen met intelligentietests en interviewvragen. Daarnaast lees je alles over persoonlijkheidstests.

Bas Kok & Ferry de Jongh • Spectrum • EAN: 9789000346929 •
Paperback € 17,50 en e-book € 11,99 • Bestel nu!

Je kunt een online assessment maken op elke plek waar je de beschikking hebt over een computer en een goed werkende internetverbinding. Voor een optimale weergave adviseren wij een geüpdatete versie van de browser Mozilla Firefox te gebruiken. Het maken van een online assessment gaat niet altijd goed in een Cloud-omgeving. Wij raden je in dat geval in te loggen op een andere computer.

Verder is het belangrijkste bij een online assessment dat je rustig aan de slag kunt. Zorg ervoor dat je niet gestoord kunt worden (zet bijvoorbeeld het geluid van je telefoon uit en zorg dat je internetverbinding in orde is).

Dit kan verschillende redenen hebben. Hieronder kun je een paar tips vinden die je kunnen helpen bij inlogproblemen:

 • Controleer de gebruikersnaam op typefouten.
 • Controleer het wachtwoord. Let op hoofdletters, kleine letters, cijfers en leestekens.
 • Als inloggen niet lukt, dan kun je het nogmaals proberen door alle openstaande schermen van de browser te sluiten en opnieuw in te loggen.
 • Cookies moeten worden toegestaan.
 • De website wordt het beste weergegeven met Mozilla Firefox.
 • Gebruik een stabiele internetverbinding (liever geen Wi-Fi).

LTP is opgericht in 1927 en is het oudste HR-adviesbureau van Nederland. Assessment dienstverlening vormt de kern van onze advisering.

De missie van LTP is om wetenschappelijke psychologische kennis toepasbaar en bruikbaar te maken voor organisaties én hun mensen.

Door middel van dit online assessment streven wij ernaar deze kennis zo bruikbaar mogelijk aan jou aan te bieden in de vorm van een rapportage.

Klik hier voor meer informatie over onze organisatie.

Een assessment is een psychologisch onderzoek en bestaat uit (online) tests en vragenlijsten. Eventueel aangevuld met een of twee praktijksimulatie(s) en een interview. Met een assessment krijg je meer inzicht in jouw kwaliteiten en mogelijkheden en kun je het beste van jezelf laten zien aan jouw (toekomstige) werkgever.

Een online assessment bestaat uit een of meerdere online tests en vragenlijsten. Het is gericht op jouw persoonlijkheid, werkstijlen of drijfveren en eventueel je capaciteiten. Ook een online game kan onderdeel uitmaken van de tests.

Jouw (potentiële) werkgever kan verschillende redenen hebben om een assessment af te nemen:

 • Bij een selectieassessment gaat het erom te bepalen of jij geschikt bent voor een bepaalde functie. Het assessment maakt dan onderdeel uit van het sollicitatieproces
 • Bij een ontwikkelassessment wordt er, in het licht van jouw huidige of een nieuwe functie, gekeken naar wat jij goed kunt en op welke punten jij je nog kunt ontwikkelen
 • Bij een mobiliteit- of loopbaanassessment krijg je inzicht in wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. Op basis daarvan krijg je adviezen over passende carrièrestappen

Een online assessment bestaat uit een of meerdere online tests en vragenlijsten. Ook een online game kan onderdeel uitmaken van de tests. Een online assessment kun je thuis of op je werkplek invullen.

In jouw persoonlijke portal zie je uit welke onderdelen jouw online assessment bestaat. Ook wordt aangegeven binnen hoeveel tijd de onderdelen afgerond dienen te worden. Je vindt vergelijkbare vragenlijsten op de LTP oefensite.

Voor een online assessment dat je thuis of op je werkplek kunt doorlopen, ontvang je een uitnodiging per e-mail. Naast praktische informatie vind je in de uitnodiging ook jouw persoonlijke inloggegevens. Hiermee kun je inloggen op een beveiligde website, waar je het assessment kunt gaan maken.

Soms is het vereist dat een test wordt doorlopen in een gecontroleerde omgeving. Dit betekent dat je op een vestiging van LTP of op een speciale plek binnen jouw organisatie wordt verwacht.

Capaciteitentests kunnen niet op een tablet of een mobiele telefoon gemaakt worden. Hiervoor dien je gebruik te maken van een computer of laptop met muis (of touch pad) en toetsenbord.

Bestaat jouw online assessment alleen uit persoonlijkheidsvragenlijsten? Dan is het wel mogelijk om met een tablet te werken.

In sommige online assessments worden competenties gemeten. Competenties verwijzen naar een bepaald type gedrag dat in een functie van belang is. Je kunt dan denken aan competenties als ‘klantgerichtheid’ en ‘overtuigingskracht’. Vaak staan competenties ook in vacatures en functieomschrijvingen.

Voor jouw online assessmentprogramma is een set aan competenties (een competentieprofiel) vastgesteld. Passend bij de functie waar je op solliciteert of bij jouw ontwikkelrichting.

Competenties zijn als volgt te definiëren:

 • Het zijn gedragsvaardigheden.
 • Ze onderscheiden zich van vakkennis, persoonlijkheid, intelligentie en drijfveren, maar ze hangen er wel mee samen.
 • Ze kunnen beoordeeld worden.
 • Ze zijn in meer of mindere mate te verbeteren door training en/of coaching.

Capaciteitentests, ofwel intelligentietests, maak je op de computer. Vaak gaat het om het herkennen van beeldpatronen of het begrijpen van relaties tussen woorden. Afhankelijk van het type assessment dat je doorloopt, kan het ook gaan om het testen van cijfermatig inzicht.

Onderzoek heeft uitgewezen dat capaciteitentests een krachtige voorspeller zijn van het al dan niet succesvol functioneren van een persoon in een functie.

Capaciteitentests zijn tijdgebonden en dienen in één keer te worden afgerond. Onze tests zijn zo ontworpen dat maar weinig mensen alle vragen binnen de tijd afronden.

Het is dus niet per se een slecht teken als je niet alle vragen hebt beantwoord. De tijd die je nog over hebt, is altijd duidelijk zichtbaar. Moeilijke opgaven kun je overslaan, eventueel kun je deze later alsnog beantwoorden.

Een persoonlijkheidsvragenlijst kent geen goede of foute antwoorden. Met persoonlijkheidsvragenlijsten krijgt de assessmentpsycholoog een indruk van de structuur van jouw persoonlijkheid.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Big 5. Deze theorie geeft vijf dimensies waarmee het karakter, ofwel de persoonlijkheid, van personen beschreven kan worden: extraversie, vriendelijkheid, evenwichtigheid, openheid van geest en zorgvuldigheid.

Binnen 10 minuten na afronding van het online assessment verschijnt het rapport in je account. Mocht je na je online assessment nog naar LTP komen voor bijvoorbeeld een interview of rollenspel, dan verschijnt het rapport niet in je account. Je krijgt dan een aantal dagen na het bezoek je rapport toegestuurd.

Heb  je nog vragen over de resultaten? Schroom dan niet om te bellen naar het Client Center van LTP: 020 30 50 438.

Na het bekijken van je rapport kun je vanuit de portal de opdrachtgever al dan niet toestemming geven voor inzage in je rapport en gebruik van je testresultaten. Je kunt dit doen door de vraag met betrekking tot de toestemmingsverklaring te beantwoorden.  Deze verklaring kun je vinden door opnieuw in te loggen op de website van het online assessment. Om de assessmentprocedure goed te laten verlopen, is het belangrijk dat je deze vraag invult.

Ja, LTP hanteert de beroepscode van het Nederland Instituut van Psychologen (NIP). Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van een psycholoog moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op de principes verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid.

Dit houdt in dat wij een ethische en integere behandeling waarborgen met betrekking tot jouw gegevens. Hieronder valt het recht op verkrijging van inzicht in de rapportage, nabespreking van de rapportage en blokkade van verspreiding van de rapportage.

Het NIP is de landelijke beroeps- en belangenvereniging van psychologen. Kijk voor meer informatie op hun website.

Een online game is een test in de vorm van een online spel, vergelijkbaar met een praktijksimulatie. Met de recruitmentgame ‘Everest Games’ wordt bijvoorbeeld in kaart gebracht hoe jij omgaat met grote hoeveelheden informatie.

Alle onderdelen van een online assessment worden doorlopen op een beveiligde website.

Als je in de portal voor sommige vragenlijsten of tests een gesloten slotje ziet staan, dan maak je alleen de vragenlijsten waarbij de slotjes open staan.

Het kan zo zijn dat je een gedeelte van het assessment namelijk op locatie gaat maken (bij de opdrachtgever of op een van de vestigingen van LTP). Deze vragenlijsten of tests staan dan ‘op slot’. De slotjes zullen opengaan zodra je op locatie aanwezig bent.

Je kunt je wel op deze onderdelen voorbereiden via de LTP oefensite.

Het is de bedoeling dat je zelf jouw account activeert en een wachtwoord kiest. Dit doe je als volgt:

 • Klik op de activatielink in de uitnodigingsmail.
 • In het midden van het scherm word je gevraagd zelf een wachtwoord te kiezen en dit vervolgens te herhalen.
 • Als je dit hebt gedaan, krijg je de melding dat jouw account geactiveerd is en dat je links in het scherm kunt inloggen.
 • Je kunt inloggen met de gebruikersnaam uit de uitnodigingsmail en jouw zelfgekozen wachtwoord.

Let op: het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.

Als je dyslexie hebt, dan beïnvloedt dit mogelijk je prestaties op (online) assessments. Het is daarom raadzaam om dit voor aanvang van het assessment kenbaar te maken bij de organisatie waarvoor je het assessment maakt (de opdrachtgever) en aan hen een dyslexieverklaring te overleggen. De opdrachtgever kan LTP dan verzoeken om een aangepast assessmentprogramma in te zetten (via het Client Center: online@ltp.nl).

Dit bepaalt de opdrachtgever. Neem hiervoor dus contact op met je contactpersoon van de organisatie waarvoor je het online assessment maakt.

Heb je vragen over de selectieprocedure of over de uitslag van het online assessment? Dan raden wij je aan om contact op te nemen jouw contactpersoon/recruiter van de organisatie waarvoor je het assessment maakt. Zij zijn op de hoogte van de afspraken omtrent de procedure.

Bij eventuele technische problemen kun je contact opnemen met de helpdesk van LTP: (020) 30 50 438 of per e-mail: online@ltp.nl.

De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.30 uur.

Het kan voorkomen dat je niet helemaal tevreden bent over de gang van zaken tijdens jouw assessment of over je rapportage. Indien dit het geval is, lossen wij dit graag goed en snel met je op. Om een goede afhandeling van jouw klacht te kunnen waarborgen, heeft LTP een klachtencommissie. Je kunt jouw klacht bij deze commissie onder de aandacht brengen door deze naar klacht@ltp.nl te e-mailen.

De klachtencommissie neemt vervolgens contact met je op om samen te zoeken naar een oplossing. Mocht je er onverhoopt niet uitkomen, dan kun je overwegen om een klacht in te dienen bij het College van Toezicht, een onafhankelijk orgaan van het Nederland Instituut van Psychologen (NIP). Kijk op de website van het NIP voor meer informatie.

De klachtencommissie heeft een wisselende indeling, afhankelijk van de klacht.