LTP TestNed biedt gemeente Utrecht inzicht en advies bij de selectie van een nieuwe generatie handhavers

Handhavers gemeente Utrecht

De rol, taak en context van handhavers is mede door de coronacrisis in een sneltreinvaart veranderd. Dit vraagt veel van de huidige bezetting boa’s. Zij moeten bijvoorbeeld beschikken over veranderkracht, veel meer de verbinding zoeken en een servicegerichte houding aannemen. Veel gemeenten willen de selectie van handhavers daarom verder professionaliseren, waaronder ook de gemeente Utrecht. Hoe hebben zij dit aangepakt? En wat is het resultaat?

“De wereld van handhaving verandert snel! De organisatie wordt professioneler en daarbij horen teamleden met de juiste competenties. Om mee te kunnen gaan in die ontwikkeling, om te zorgen voor de juiste mensen op de juiste plek, is een assessment een geweldig middel.”

Diana Veenstra, teamleider Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte

Hieronder lees je meer over het assessment dat LTP TestNed specifiek voor handhavers heeft ontwikkeld. Hiermee kreeg de gemeente Utrecht de juiste inzichten en advies om een goede selectiebeslissing te kunnen nemen. Ook kan het assessment ingezet worden als ondersteuning bij de ontwikkeling van de huidige populatie handhavers.

De voorbereidingen: duidelijk beeld nieuwe context en taken

Bij LTP hebben we al vele honderden boa’s getest in diverse selectietrajecten. Wij merken dat onze opdrachtgevers inmiddels een goed beeld hebben van de nieuwe taken en context van de boa’s en daarmee ook de competenties en eigenschappen waarop zij willen selecteren.

Het is belangrijk dat handhavers krachtig uitvoering geven aan onveilig gedrag en overtredingen, maar zij moeten ook een gastgerichte aanpak kennen in de openbare ruimte. Hoe verhoog je de leefbaarheid van het publieke domein? Hoe kunnen handhavers zorgen voor een positieve gedragsverandering bij de burgers die zij (aan)spreken?

De uitvoering: speciale aandacht voor coping-strategieën

De potentiële handhavers doorlopen een assessment bij ons op locatie, bestaande uit online vragenlijsten, intelligentietests, een toepasselijk rollenspel en een interview met een psycholoog van LTP. Er wordt daarbij veel aandacht besteed aan iemands coping-strategieën en mentale weerbaarheid. Coping is een begrip uit de psychologie, waarmee de manier waarop iemand met problemen en stress omgaat wordt bedoeld.

Alle resultaten worden door de LTP-psycholoog samengevoegd in een persoonlijk rapport, hierin staat een helder selectieadvies en een opsomming van iemands kwaliteiten en aandachtspunten. Het rapport kan, wanneer de betreffende persoon wordt aangenomen, voor langere tijd gebruikt worden voor ontwikkeldoeleinden.

De competenties die met het assessment in kaart worden gebracht, worden in overleg vastgesteld. Uiteraard denken wij vanuit onze expertise hierin graag mee. Voor de gemeente Utrecht zijn als basis de competenties gekozen die wij ook voor de gemeente Amsterdam hebben ingezet bij de selectie van handhavers. Beide grote gemeenten kennen immers een vergelijkbaar publiek en vrijwel dezelfde interne en externe dynamieken. Hier lees je daar meer over »

Het resultaat: zicht op verbindend vermogen én daadkracht

De assessments geven een duidelijk beeld van de kwaliteiten en aandachtspunten van de potentiële handhavers, met daarbij een sterke focus op iemands verbindend vermogen, de nodige daadkracht en het kunnen schakelen hiertussen.

Nadat wij de eerste assessments in het voorjaar van 2021 hadden afgenomen, hoefden de THOR-teamleiders (teamleiders voor Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte) niet meer alleen te varen op hun gesprek en de HTV-papieren, maar krijgen zij van ons een scherp en diepgaand profiel en advies per kandidaat; ook voor de doorstroomfunctie als wijkboa. Zo kunnen zij een afgewogen keuze maken bij de benoeming van de handhavers en medior handhavers.

De betrokken medewerkers van de gemeente Utrecht zien de meerwaarde van een assessment voor deze functies met een groot afbreukrisico; het helpt kortom om de organisatie verder en breder te professionaliseren. Door assessments onderdeel te maken van het selectieproces, kan er ook meer focus komen op de ontwikkeling van de huidige populatie. Als psychologisch adviesbureau denken wij altijd graag mee om de ontwikkeling van medewerkers in gang te zetten, zodat iedereen klaar is voor de toekomst. Een toekomst waarin iedereen in bepaalde mate beschikt over een growth mindset en waar feedback geven en ontvangen heel normaal is.

“LTP weet wat er van handhavers op straat gevraagd wordt en geeft een duidelijk profiel van de potentiële kandidaat. We horen veel terug dat mensen zich echt herkennen in de rapporten!”

Diana Veenstra, teamleider Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte
Trots dat wij een bijdrage hebben kunnen leveren!

LTP TestNed is marktleider op het gebied van wettelijke veiligheidskeuringen en assessments voor veiligheidskritische functies. Met onze psychologische inzichten en adviezen ondersteunen wij organisaties bij thema’s als veilig werken, omgaan met weerstand en safety leadership.

Wij werken al jaren voor verschillende gemeenten, ov-organisaties en veiligheidsregio’s. Vooral ook gezien onze expertise in omgaan met weerstand en presteren onder druk. Onze assessmentpsychologen hebben een heel scala aan operationele functies voorbij zien komen. Wij zijn er ontzettend trots op dat wij met onze kennis en ervaring hebben kunnen bijdragen aan de selectie van ‘een nieuwe generatie handhavers’ bij gemeente Utrecht.

Wil je hier meer over weten of wil je even sparren over ‘veiligheid’ en ‘weerbaarheid’ binnen jouw team of organisatie? Wij nemen hier graag de tijd voor. Je kunt mij bereiken via: R.Simons@ltp.nl of 06 – 83 66 26 98.

Ruben Simons
Ruben Simons
Ruben is consultant bij LTP TestNed. Met zijn jarenlange ervaring als leidinggevende en adviseur in de (semi) publieke sector is hij zeer bekend met de dynamiek die speelt in en rondom de publieke ruimte. Daarnaast houdt hij zich bezig met de verdere ontwikkeling van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de scans en opleidingsprogramma’s.
Op welk mailadres wil je het voorbeeldrapport ontvangen?

Wij helpen je graag verder.

Vul het contactformulier in.