Ontwikkelassessments

Een ontwikkelassessment is een belangrijke investering in het beter laten functioneren van mensen. En daarmee in het succes van de organisatie. Voor de medewerker betekent het een nieuwe impuls voor verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het is vaak een startpunt waarop met coaching of training kan worden voortgeborduurd.

Assessment Center

Afhankelijk van de ontwikkelvraag en de zwaarte van de functie wordt een passend programma samengesteld. Onderdelen zijn bijvoorbeeld: persoonlijkheidsvragenlijsten, capaciteitentests, interview met een psycholoog, rollenspel en/of business game. Het lerende karakter van het ontwikkelassessment wordt onderstreept door continue feedback op de dag zelf.

In het assessmentrapport vindt u een duidelijk ontwikkeladvies. Ook worden specifieke aandachtspunten genoemd en praktische tips voor de deelnemer. Verder staan in het rapport: persoonlijkheidsprofiel, mate van veranderkracht, competentiescores en sterke en ontwikkelpunten.

My Talent Online

Met dit online assessment krijgt u snel inzicht in hoe een medewerker op dit moment in zijn/haar functie zit. De vragen ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Wat kan ik?’ staan centraal. My Talent is uitermate geschikt om medewerkers te stimuleren om op een andere manier naar hun professionele ontwikkeling te kijken.

De deelnemer wordt uitgenodigd om online een aantal vragenlijsten (en optioneel capaciteitentests) in te vullen. Het rapport biedt informatie over iemands persoonlijk profiel, werkmotieven, werkstijlen, potentiële kwaliteiten en ontwikkelpunten. Plus inzicht in mate van veranderkracht en zelfmanagement.

My Career Online

Dit online assessment ondersteunt een medewerker bij de oriëntatie op loopbaanmogelijkheden. Het helpt inzicht te krijgen in mogelijke volgende stappen binnen óf buiten de organisatie. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Waar wil ik heen? My Career is nadrukkelijk bedoeld om mensen aan het denken te zetten. Het kan als input worden gebruikt voor een Persoonlijk Ontwikkelplan of een loopbaangesprek of -traject.

De deelnemer wordt uitgenodigd om online een aantal vragenlijsten (en optioneel capaciteitentests) in te vullen. Het rapport biedt informatie over iemands persoonlijk profiel, loopbaanmotieven, werkvoorkeuren, drijfveren, werkstijlen, potentiële kwaliteiten en ontwikkelpunten. Plus inzicht in mate van veranderkracht.

LoopbaanVerkenner Online

Dit online assessment geeft de deelnemer inzicht in zijn/haar positie en kansen op de arbeidsmarkt. De deelnemer krijgt toegang tot de CV-database van Matchcare. Zo worden kwaliteiten en voorkeuren direct gekoppeld aan concrete carrièrekansen. De resultaten van de deelnemer worden vergeleken met de eisen van verschillende beroepen. Zo wordt duidelijk hoe goed een beroep bij hem/haar past en wat hij/zij eventueel nog zou moeten ontwikkelen.

De deelnemer wordt uitgenodigd om online een aantal vragenlijsten in te vullen die gaan over competenties, beroepsinteresses, vaardigheden, persoonlijkheidskenmerken en werkactiviteiten. Het rapport biedt informatie over iemands persoonlijk profiel, werkprofiel en beroepsmogelijkheden.

De LoopbaanVerkenner wordt aangeboden in combinatie met een nabespreking (of gesprekken met een coach/loopbaanadviseur).

My 360 Online

Dit online assessment wordt gebruikt om het beeld van het eigen functioneren van een medewerker te vergelijken met de waarneming van anderen uit de directe werkomgeving. De 360° feedbackmethode geeft inzicht in de competenties waar de medewerker goed op functioneert en de competenties waarin hij/zij misschien iets minder sterk is.

De deelnemer en de feedbackgevers worden uitgenodigd om online een vragenlijst in te vullen. Zij geven hierin een beoordeling aan de hand van uitspraken over waarneembaar functiegedrag. In het rapport worden de beoordelingen van de directe werkomgeving van de deelnemer (leidinggevende, collega’s, medewerkers en/of klanten) naast zijn/haar zelfbeoordeling gelegd.

Leadership E-Survey Online

Dit online assessment biedt managers en leiders inzicht in de eigen kracht en ontwikkelfocus. Het daagt uit om op een constructieve manier aan de slag te gaan met zijn/haar verdere leiderschapsontwikkeling.

De deelnemer wordt uitgenodigd om online een aantal persoonlijkheids- en motivatievragenlijsten in te vullen. Ook wordt er een My 360 gestart. Het rapport bevat informatie over:

  • De mate van focus, betrokkenheid en vertrouwen
  • Leiderschapsstijlen
  • Competenties op de gebieden Denken, Voelen en Kracht
  • Persoonlijke eigenschappen en hoe zijn/haar leidinggevende, collega’s en medewerkers dit ervaren
  • Een persoonlijk ontwikkeladvies van de directe werkomgeving