Aanpak voor bestuurders: kracht en bescheidenheid in de Raad van Bestuur

manager-team

Voor wie is het bestemd?

Bestuurder(s)

Bij welke vraagstelling?

Selecteren en ontwikkelen van individuele en samenwerkende bestuurders

Tijdsinvestering

Assessment: 3-4 uur
DuoMatch: 3 uur

Hoe werkt het?

We maken eerst een analyse van de context: in welk krachtenveld gaat de bestuurder functioneren of functioneert de bestuurder. In het persoonlijkheidsprofiel brengen we de derailers in kaart, welk gedrag toont een bestuurder onder druk. In een assessment toetsen we het omgaan met dilemma’s, de flexibiliteit in stijl en het wervend kunnen overtuigen door middel van een purpose pitch. Om de samenwerking te optimaliseren gebruiken we de DuoMatch aanpak, maar dan met casuïstiek die aansluit bij de context.

Wat levert het op?

  • Inzicht in sterke en aandachtspunten
  • Inzicht in het omgaan met onderliggende persoonlijkheidsfactoren en derailers
  • Vaardigheden om (samen) uit een negatieve dynamiek te raken
  • Vaardigheden om elkaar impactvolle feedback te geven