VQ Teamstudio

Een aanpak voor zelforganiserende teams

Veranderingen in de wereld van werken worden steeds meer en voor iedereen merkbaar. Organisaties moeten wendbaar, ‘agile’ zijn om mee te komen. De oude organisatiestructuur sluit hier onvoldoende op aan. Bij de transitie naar de nieuwe organisatie, fungeren teams als hefboom voor verandering. Dit vraagt van teams zelforganisatie en veranderkracht. Hoe kun je dit bereiken? De VQ Teamstudio van LTP biedt inzicht en zet aan tot actie.

Hoe zijn de rollen verdeeld over het team? Leidt dit als team tot de juiste focus? Welke samenstelling leidt tot een gezonde teamdynamiek? Beschikt het team over veranderkracht? Is het team toe aan zelforganisatie?

Start met Persona.fit
Iedereen heeft verschillende persona’s: kanten die je van jezelf laat zien in een bepaalde rol en situatie. Persona.fit kent 8 rollen. Je krijgt inzicht in de rollen die passen bij jouw persoonlijkheid, in de rollen die je zou willen vervullen en in welke rollen anderen bij jou vinden passen.
Het invullen van de Persona.fit vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten.
En na enkele minuten is het resultaat online beschikbaar.

Persona.Fit Screenshot

Daarna: VQ Teamstudio

 • Speed Workshop ‘Feedback geven en ontvangen’
 • fit uitkomsten met elkaar delen (persoonlijke pitch van 5 min.)
 • Groepsgame om teamdynamiek te beleven. Hoe wordt er samengewerkt?
  Hoe wordt er gecommuniceerd?
 • Integratie alle onderdelen en koppeling aan Persona.fit teamanalyse.
  Wat komt er uit de sessie naar voren? Hoe verhoudt zich dat tot de teamanalyse?
 • Wrap up. Conclusies en acties betreffende:
  inzetten rollen, focus, dynamieken, veranderkracht
 • Afsluiting met foto-opdracht:
  Wat is jouw drive en veranderkracht ten behoeve van het team?

Verankering door continue feedback
Om de eigen en de teamontwikkeling goed voor ogen te houden, kan elke deelnemer met behulp van Persona.fit eenvoudig mensen uit zijn of haar omgeving om feedback vragen. Feedbackgevers kunnen
bijvoorbeeld aangeven welke rollen de feedbackvrager
het meest en het minst typeren in zijn of haar werk. En
geven aan wat zij vinden van de invulling van die rollen.

Wat levert het op?

 • Inzicht in eigen en elkaars rollen, talenten en
 • Inzicht in de rollen en toegevoegde waarde van
  de teamleden samen.
 • Inzicht in de chemie binnen het team (talenten
  en aandachtspunten aansturing).
 • Meest optimale mix om het doel te behalen (rollen en niveaus).
 • Gezamenlijke focus en commitment vanuit het team.
 • Feedbackcultuur en transparantie binnen het team.