Teamsessie Veranderkracht

Teams fungeren steeds meer als hefboom voor verandering. Bijvoorbeeld om een organisatie agile te maken of een verandering in de organisatiestructuur te bewerkstelligen. Dit vraagt van teams zelforganisatie en veranderkracht. De Teamsessie Veranderkracht van LTP biedt inzicht en zet aan tot actie.

Hoe zijn de rollen verdeeld over het team? Leidt dit als team tot de juiste focus? Welke samenstelling leidt tot een gezonde teamdynamiek? Beschikt het team over veranderkracht? Is het team toe aan zelforganisatie?

Start met Persona.fit

Persona.fit is de nieuwe feedback app voor (zelf)ontwikkeling en een andere manier van beoordelen van individuen, teams en organisaties. Voor de teamsessie worden de rollenprofielen van de deelnemers als input gebruikt. Met Persona.fit krijg je als deelnemer inzicht in de rollen die passen bij jouw persoonlijkheid, in de rollen die je zou willen vervullen en in welke rollen anderen bij jou vinden passen.

Daarna: Teamsessie Veranderkracht
 • Speed Workshop ‘Feedback geven en ontvangen’
 • Persona.fit uitkomsten met elkaar delen
  (persoonlijke pitch van 5 min.)
 • Groepsgame om teamdynamiek te beleven. Hoe wordt er samengewerkt? Hoe wordt er gecommuniceerd?
 • Integratie alle onderdelen en koppeling aan Persona.fit teamanalyse. Wat komt er uit de sessie naar voren? Hoe verhoudt zich dat tot de teamanalyse?
 • Wrap up. Conclusies en acties betreffende: inzetten rollen, focus, dynamieken, veranderkracht
 • Afsluiting met foto-opdracht:
  Wat is jouw drive en veranderkracht ten behoeve van het team?
Verankering door continue feedback

Om de eigen en de teamontwikkeling goed voor ogen te houden, kan elke deelnemer met behulp van Persona.fit eenvoudig om feedback vragen. Zij kunnen aan mensen uit hun omgeving vragen om de rollen die ze bij hem of haar zien in volgorde te zetten: van meest aanwezig in de aanpak van werk, tot minst aanwezig. Zij kunnen feedback vragen over hun (voorkeurs)rollen om deze verder te ontwikkelen (zijn er vorderingen te zien?). En zij kunnen feedback vragen over acties en gebeurtenissen die er toe doen.

Wat levert het op?
 • Inzicht in eigen en elkaars rollen, talenten en valkuilen.
 • Inzicht in de rollen en toegevoegde waarde van de teamleden samen.
 • Inzicht in de chemie binnen het team (talenten en aandachtspunten aansturing).
 • Meest optimale mix om het doel te behalen (rollen en niveaus).
 • Gezamenlijke focus en commitment vanuit het team.
 • Feedbackcultuur en transparantie binnen het team.

Focus op kwaliteit

LTP scoort 96,7% op klanttevredenheid​
Hoe kunnen wij jou helpen?

Wil je jouw vraag bespreken met een van onze adviseurs? Vul je gegevens in en wij komen in actie!