Veelgestelde vragen


Een assessment is een psychologisch onderzoek en bestaat uit (online) tests en vragenlijsten. Eventueel aangevuld met een of twee praktijksimulatie(s) en een interview. Met een assessment krijgt u meer inzicht in uw kwaliteiten en mogelijkheden en kunt u het beste van uzelf laten zien aan uw (toekomstige) werkgever.

Uw (potentiële) werkgever kan verschillende redenen hebben om een assessment af te nemen:

 • Bij een selectieassessment gaat het erom te bepalen of u geschikt bent voor een bepaalde functie. Het assessment maakt dan onderdeel uit van het sollicitatieproces
 • Bij een ontwikkelassessment wordt er, in het licht van uw huidige of een nieuwe functie, gekeken naar wat u goed kunt en op welke punten u zich nog kunt ontwikkelen
 • Bij een mobiliteit- of loopbaanassessment krijgt u inzicht in wie u bent, wat u wilt en wat u kunt. Op basis daarvan krijgt u adviezen over passende carrièrestappen

Ieder assessment wordt op maat gemaakt en is dus net weer een beetje anders. Maar er zijn ook genoeg overeenkomsten:

 • Een assessment bestaat meestal uit persoonlijkheidsvragenlijsten, intelligentietests, een praktijksimulatie (rollenspel) en een interview.
 • Veelal worden de verschillende meetinstrumenten gecombineerd om zo een compleet beeld van de kandidaat te kunnen vormen.
 • Een assessment kan online worden afgenomen (thuis of op het werk), op locatie bij uw werkgever of op een van de vier vestigingen van LTP.

Een e-assessment (of online assessment) bestaat uit een of meerdere online tests en vragenlijsten, gericht op uw persoonlijkheid, uw werkstijlen of uw drijfveren en eventueel uw capaciteiten. Ook een online game kan onderdeel uit maken van de tests. Een e-assessment kunt u thuis of op uw werkplek invullen.

Een interview is een persoonlijk gesprek met een van onze psychologen. Afhankelijk van het soort assessment dat u doorloopt, kan het interview van drie kwartier, tot aan drie uur duren (bij een executive assessment).

Praktijksimulaties (ofwel rollenspelen) zijn het meest interactieve onderdeel van een assessmentdag. Bij een praktijksimulatie wordt u begeleid door een assessor, die u ook observeert en beoordeelt. Tevens wordt u beoordeeld door uw tegenspeler, een acteur. U wordt beoordeeld op analyseren, inlevingsvermogen en impact. U wordt niet alleen beoordeeld op wat u bereikt, maar ook op de manier waarop u dat doet.

De meest voorkomende rollenspelen zijn het management tweegesprek, het klantgesprek, de strategische adviesopdracht, de presentatie, de fact-finding opdracht en de postbak.

Voorafgaand aan de opdracht krijgt u de tijd om de praktijksimulatie voor te bereiden. In de instructies staat wat voor functie u in bekleedt, wat u moet bereiken en wie er tegenover u komt te zitten. Zo kunt u alvast wat zaken op een rijtje zetten en een plan van aanpak bedenken. Ook raden we aan naast een inhoudelijk doel, ook een relatiedoel te stellen.

Tijdens een praktijksimulatie wordt u gevraagd zelf de tijd in de gaten te houden. Wij raden u aan om uw beste beentje voor te zetten, zonder dat u hierbij geforceerd gedrag vertoont. Het is doorgaans goed om open te staan voor de standpunten en beleving van uw gesprekspartner, zonder dat u daar volledig in mee hoeft te gaan (stevig op de inhoud, zorgvuldig op de relatie).

Enkele tips:

 • Let op de signalen van uw tegenspeler en reageer/anticipeer op wat er gebeurt
 • Denk om uw lichaamshouding
 • Luister goed naar uw tegenspeler

Competenties verwijzen naar een bepaald type gedrag dat in een functie van belang is. U kunt dan denken aan termen als ‘klantgerichtheid’ en ‘overtuigingskracht’. Vaak staan competenties ook in vacatures en functieomschrijvingen. Voor uw assessmentprogramma is een set aan competenties (een competentieprofiel) vastgesteld. Passend bij de functie waar u op solliciteert of bij uw ontwikkelrichting.

Competenties zijn als volgt te definiëren:

 • Het zijn gedragsvaardigheden
 • Ze onderscheiden zich van vakkennis, persoonlijkheid, intelligentie en drijfveren, maar ze hangen er wel mee samen
 • Ze kunnen beoordeeld worden
 • Ze zijn in meer of mindere mate te verbeteren door training en/of coaching

Capaciteitentests, ofwel intelligentietests zijn een vast onderdeel van een assessmentdag. U maakt deze tests op een computer. Vaak gaat het om het herkennen van beeldpatronen of het begrijpen van relaties tussen woorden. Afhankelijk van het type assessment dat u doorloopt, kan het ook gaan om het testen van talenkennis of cijfermatig inzicht.

Onderzoek heeft uitgewezen dat capaciteitentests een krachtige voorspeller zijn van het al dan niet succesvol functioneren van een persoon in een functie.

Capaciteitentests zijn tijdgebonden en dienen in één keer te worden afgerond. Onze tests zijn zo ontworpen dat maar weinig mensen alle vragen binnen de tijd afronden.

Het is dus niet per se een slecht teken als u niet alle vragen heeft beantwoord. De tijd die u nog over heeft, is altijd duidelijk zichtbaar. Moeilijke opgaven kunt u overslaan, eventueel kunt u de opgave later alsnog beantwoorden. Wij raden u aan om terughoudend te zijn met gokken.Capaciteitentests zijn tijdgebonden en dienen in één keer te worden afgerond. Onze tests zijn zo ontworpen dat maar weinig mensen alle vragen binnen de tijd afronden.

Het is dus niet per se een slecht teken als u niet alle vragen heeft beantwoord. De tijd die u nog over heeft, is altijd duidelijk zichtbaar. Moeilijke opgaven kunt u overslaan, eventueel kunt u de opgave later alsnog beantwoorden. Wij raden u aan om terughoudend te zijn met gokken.

Een persoonlijkheidsvragenlijst kent geen goede of foute antwoorden. Met persoonlijkheidsvragenlijsten krijgt de assessmentpsycholoog een indruk van de structuur van uw persoonlijkheid.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Big 5. Deze theorie geeft vijf dimensies waarmee het karakter, ofwel de persoonlijkheid, van personen beschreven kan worden: extraversie, vriendelijkheid, evenwichtigheid, openheid van geest en zorgvuldigheid.

Nadat u een assessment heeft doorlopen, ontvangt u een rapportage met de resultaten binnen de afgesproken termijn. Indien dit zo is afgesproken met de opdrachtgever, wordt de rapportage met u nabesproken door een LTP-adviseur.

Wij sturen de rapportage met uw resultaten alleen door naar onze opdrachtgever, als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Als u geen toestemming geeft, dan melden wij dit, zonder verdere toelichting, aan onze opdrachtgever.

Ja, LTP hanteert de beroepscode van het Nederland Instituut van Psychologen (NIP). Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van een psycholoog moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op de principes verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Dit houdt in dat wij een ethische en integere behandeling waarborgen met betrekking tot uw gegevens. Hieronder valt het recht op verkrijging van inzicht in de rapportage, nabespreking van de rapportage en blokkade van verspreiding van de rapportage. Het NIP is de landelijke beroeps- en belangenvereniging van psychologen. Kijk voor meer informatie op hun website.

Een assessment doen is spannend. Het is dé mogelijkheid om u van uw beste kant te laten zien. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van het doel van het assessment. Oefen vooraf. Begin uitgerust en zo ontspannen mogelijk aan het assessment.

Ja, LTP biedt kandidaten de kans om zich via een speciale oefensite voor te bereiden. Op de site worden verschillende capaciteitentests uitgelegd, staan uitgewerkte voorbeelden, oefenopgaven met toelichting en voorbeelden van veelgemaakte fouten. Ook kan er een proeftest met tijdslimiet worden gemaakt.

Een interview is een persoonlijk gesprek met een psycholoog. Een interview is vaak als volgt opgebouwd:

 • Kennismaking/introductie
 • Opleiding/loopbaan tot en met huidige functie
 • Geambieerde functie
 • Competenties/sterke/zwakke punten
 • Vrije tijd/hobby’s, privéleven
 • Afronding

Wees eerlijk en vooral uzelf.

Geef duidelijke, bondige antwoorden en help de interviewer om informatie over u te verzamelen. Bij lastige vragen mag u best even bedenktijd nemen. En als u de vraag niet begrijpt: schroom dan niet om meer uitleg te vragen.

Ja, ‘Assessment doen’ van Bas Kok & Ferry de Jongh, ook verkrijgbaar als e-book.

Wat staat u te wachten bij een assessment? Hoe laat u zien wie u bent? En bovenal: hoe werkt het in uw voordeel? Na het lezen dit boekje weet u niet alleen alles over assessments, maar leert u ook hoe het assessment een waardevol onderdeel van uw loopbaan kan zijn. U kunt oefenen met het assessmentrollenspel, intelligentietests en interviewvragen. Daarnaast krijgt aanwijzingen voor het uitvoeren van praktijksimulaties en leest alles over persoonlijkheidstests.

Bas Kok & Ferry de Jongh • Spectrum • EAN: 9789000346929 •
Paperback € 17.50, E-book € 11.99 • Bestel nu!

Wanneer er een afspraak met u is gemaakt voor een assessment op een van onze locaties, ontvangt u een bevestiging met het adres, de routebeschrijving en een compacte informatieleaflet. Wij raden u aan deze leaflet goed door te nemen, zodat u van alle praktische informatie op de hoogte bent.

Raadpleeg de routebeschrijving en plan uw reis ruim; zo voorkomt u dat u te laat komt.

Kleed u op de dag van het assessment verzorgd, maar draag wel kleding waar u zich prettig in voelt.

Ja, neem uw CV mee en zorg ervoor dat het up-to-date is. Verder hoeft u niets mee te nemen.

Nee, LTP verzorgt voor u de lunch tijdens een assessmentdag. Neemt u deel aan een halve dag assessment, dan is er geen lunchpauze. U kunt uiteraard zelf wel tussendoortjes meenemen.

Ieder assessment wordt op maat gemaakt en is dus net weer een beetje anders, maar er zijn ook genoeg overeenkomsten. Een assessment bestaat meestal uit persoonlijkheidsvragenlijsten, intelligentietests, een praktijksimulatie (rollenspel) en een interview.

Wij hebben een kort filmpje gemaakt om u te laten zien hoe een assessmentdag bij LTP er (in het algemeen) uitziet.

Ieder assessment wordt op maat gemaakt en is weer net een beetje anders, maar er zijn ook genoeg overeenkomsten. Na binnenkomst bij de receptie, begint de dag in een ontvangstruimte. Hier krijgt u een kopje koffie of thee en kunt u nog even rustig plaatsnemen. Het assessment is, totdat u wordt opgehaald door een testzaalmedewerker of adviseur, nog niet begonnen. U wordt niet meteen geobserveerd of beoordeeld. U kunt dus gewoon een praatje maken of de krant lezen. U kunt zelf (waar mogelijk) enige rustmomenten inlassen en uiteraard is er ook een lunchpauze.

Een online assessment bestaat uit een of meerdere online tests en vragenlijsten, gericht op uw persoonlijkheid, uw werkstijlen of uw drijfveren en eventueel uw capaciteiten. Ook een online game kan onderdeel uit maken van de tests.

Een online assessment kunt u thuis of op uw werkplek invullen.

Een online game is een test in de vorm van een online spel, vergelijkbaar met een praktijksimulatie. Met de recruitmentgame ‘Managing the Olympics 2028’ wordt bijvoorbeeld in kaart gebracht hoe u omgaat met grote hoeveelheden informatie.

Alle onderdelen van een online assessment worden doorlopen op een beveiligde website.

In uw persoonlijke portal ziet u uit welke onderdelen uw assessment bestaat en binnen hoeveel tijd de onderdelen afgerond dienen te worden. Als u inlogt in uw portal, hoeft u nog niet direct aan het assessment te beginnen. U vindt dezelfde vragenlijsten op de LTP oefensite.

Let op! Als u eenmaal begonnen bent aan de tijdsgebonden testen, kunt u deze niet pauzeren.

Voor een online assessment dat u thuis of op uw werkplek kunt doorlopen, ontvangt u een uitnodiging per e-mail. Naast praktische informatie vindt u in de uitnodiging ook uw persoonlijke inloggegevens. Hiermee kunt u inloggen op een beveiligde website, waar u het assessment kunt gaan maken.

In veel gevallen kunt u het online assessment thuis invullen. Soms is het vereist dat een test worden doorlopen in een gecontroleerde omgeving. Dit betekent dat u op een vestiging van LTP of op een speciale plek binnen uw organisatie wordt verwacht.

Als u bent ingelogd en start met het assessment, krijgt u eerst een overzicht te zien van alle vragenlijsten en tests die u moet doorlopen. U mag zelf beslissen met welk onderdeel u begint en u kunt eventueel tussen de verschillende onderdelen een pauze inlassen.

Persoonlijkheidsvragenlijsten zijn niet tijdgebonden en kunt u op uw gemak invullen. Capaciteitentests daarentegen zijn wel tijdgebonden en dienen in één keer te worden afgerond. Onze tests zijn zo ontworpen dat maar weinig mensen alle vragen binnen de tijd afronden. Het is dus niet per se een slecht teken als u niet alle vragen heeft beantwoord. De tijd die u nog over heeft, is altijd duidelijk zichtbaar. Moeilijke opgaven kunt u overslaan, eventueel kunt u de opgave later alsnog beantwoorden. Wij raden u aan om terughoudend te zijn met gokken.

U kunt een online assessment maken op elke plek waar u de beschikking heeft over een computer en een goed werkende internetverbinding. Voor een optimale weergave adviseren wij u een moderne browser te gebruiken. Het maken van een online assessment gaat niet altijd goed in een cloud-omgeving. Wij raden u in dat geval in te loggen op een andere computer.

Verder is het belangrijkste bij een online assessment dat u rustig aan de slag kunt. Zorg ervoor dat u niet gestoord kunt worden (zet bijvoorbeeld het geluid van uw telefoon uit) en dat uw internetverbinding in orde is.

Het is de bedoeling dat u uw account activeert door zelf een wachtwoord te kiezen. Dit doet u als volgt:

 • Klik op de activatielink in de uitnodigingsmail
 • In het midden van het scherm wordt u gevraagd zelf een wachtwoord te kiezen en dit vervolgens te herhalen
 • Als u dit heeft gedaan, krijgt u de melding dat uw account geactiveerd is en dat u links in het scherm kunt inloggen
 • U kunt inloggen met de gebruikersnaam uit de uitnodigingsmail en uw zelfgekozen wachtwoord

Let op: het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.

Capaciteitentesten kunnen niet op een tablet gemaakt worden. Hiervoor dient u de beschikking te hebben over een computer of laptop met muis en toetsenbord. Mocht uw assessment alleen uit persoonlijkheidsvragenlijsten bestaan, is het wel mogelijk het assessment op een tablet te maken.

Het gebruik van de browser Safari kan, maar wij raden dit af omdat wij optimale werking niet kunnen garanderen. U kunt het best gebruik maken van de Mozilla Firefox browser binnen uw Apple omgeving.

Als u in de portal voor sommige vragenlijsten gesloten slotjes ziet staan, dan maakt u alleen de vragenlijsten waarbij de slotjes open staan. Het kan zo zijn dat u een gedeelte van het assessment namelijk op locatie maakt (bij de opdrachtgever of op een van de vestigingen van LTP). Deze vragenlijsten staan dan ‘op slot’. De slotjes zullen open gaan zodra u op locatie aanwezig bent. U kunt zich wel op deze onderdelen voorbereiden via de LTP oefensite.

Vaak lijkt het alsof de vragenlijst vast loopt maar is dit niet het geval. U heeft voor deze vragenlijst in totaal tien bolletjes die u over de gegeven acht stellingen dient te verdelen. Zolang u deze bolletjes niet allemaal heeft verdeeld, kunt u niet naar het volgende onderdeel of terug naar het vorige. Het is dus belangrijk om alle tien de bolletjes te verdelen. De regel geldt: hoe meer deze uitspraak op u van toepassing is, hoe meer bolletjes u deze uitspraak toekent. Het is dus niet zo dat u 8 bolletjes per stelling kan verdelen. U kunt er dus ook voor kiezen om de eerste twee stellingen beide 4 bolletjes te geven, en de rest van de stellingen géén bolletjes te geven.

Voor vragen over de selectieprocedure of over de uitslag van het online assessment raden wij u aan contact op te nemen uw contactpersoon/recruiter van de organisatie waarvoor u het assessment maakt. Zij zijn op de hoogte van de afspraken omtrent de procedure.

Indien u technische vragen heeft, kunt u contact opnemen met de LTP helpdesk. We zijn op werkdagen van 08.30 tot 17.30 uur bereikbaar via 020-3050438 of via online@ltp.nl

Als u in het bezit bent van een dyslexieverklaring dient u dit voor aanvang van het assessment kenbaar te maken bij de opdrachtgever en bij LTP. Ook moet u uw verklaring opsturen naar online@ltp.nl. Indien de opdrachtgever en LTP dit overeen zijn gekomen, heeft u recht op extra tijd bij de verbale en numerieke onderdelen.

Bij eventuele technische problemen kunt u contact opnemen met de helpdesk van LTP: (020) 30 50 438 of per e-mail: online@ltp.nl.

De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.30 uur.

Het kan voorkomen dat je niet helemaal tevreden bent over de gang van zaken tijdens jouw assessment of over je rapportage. Indien dit het geval is, lossen wij dit graag goed en snel met je op. Om een goede afhandeling van jouw klacht te kunnen waarborgen, heeft LTP een klachtencommissie. Je kunt jouw klacht bij deze commissie onder de aandacht brengen door deze naar klacht@ltp.nl te e-mailen.

De klachtencommissie neemt vervolgens contact met je op om samen te zoeken naar een oplossing. Mocht je er onverhoopt niet uitkomen, dan kun je overwegen om een klacht in te dienen bij het College van Toezicht, een onafhankelijk orgaan van het Nederland Instituut van Psychologen (NIP). Kijk op de website van het NIP voor meer informatie.

De klachtencommissie heeft een wisselende indeling, afhankelijk van de klacht. Onze privacy officer, Tim Hulskamp, maakt als voorzitter vast onderdeel uit van de klachtencommissie.